Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

                                                                                  T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
                                                                              KARS İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                    ARABULUCULUK KOMİSYONU

                     Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren, tarafların üzerine serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun "İdarelerin Temsili" başlığı altındaki 18/3. maddesinde belirtilen "idare Merkezde veya Taşra Teşkilatlarında Komisyon Kurabilir" hükmüne istinaden idaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 03.09.2019 tarih ve E.715486 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. 
                    
                      3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 2 inci fıkrasında geçen "İdare, Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı Adres, kayıtlı elektronik e-posta adresi ve telefon numarasını, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlanır." ibaresi gereği Arabulucuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. ASİL ÜYELER VE UNVANLARI

TELEFON

FAX

E- POSTA

ADRES

Hayrettin ÇETİN

Kültür ve Turizm il Müdürü

0474 212 21 79

0474 212 46 23

iktm36@ktb.gov.tr

Cumhuriyet Mah. Hakim Ali Rıza Aslan Sok. No:15
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yavuz ÇETİN

Müze Müdürü V.

04742123817

04742121430

yavuz.cetin@ktb.gov.tr

İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad. No:315

Kars Müze Müdürlüğü

Şahin YILMAZ

Kütüphane Müdür V.

0474 212 08 73

0474 212 35 08

sahin.yilmaz@ktb.gov.tr

Cumhuriyet Mah. Hakim Ali Rıza Aslan Sok. No:14
Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

YEDEK ÜYELER VEUNVANLARI

TELEFON

FAX

E- POSTA

ADRES

           Gökben SÜZER
          Müdür Yardımcısı
 04742122179 04742124623 gokben.suzer@ktb.gov.tr   
 Cumhuriyet Mah.Hakim Ali Rıza Aslan Sok. No:15
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

K.Zeynel Abidin YAŞLI

Kars Kul.Var.Kor.Kur.Müdürü

0474 212 40 72

0474 212 40 74

karskurul@ktb.gov.tr

Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. No. 21 KARS

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

S.Süleyman BULUT

Şef

0474 212 21 79

0474 212 46 23

iktm36@ktb.gov.tr

Cumhuriyet Mah. Hakim Ali Rıza Aslan Sok. No:15
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü