Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Avrupa Dayanışma Programı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 

Avrupa Birliği'nin (AB) eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı ve Avrupa çapında toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan Avrupa Dayanışma Programı'nın (ESC) ülkemizde yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansıdır. ESC Programında projeler başvuruların yapıldığı kuruma göre iki şekildedir. Başvuruları Ulusal Ajansa yapılan projeler "ülke merkezli projeler" olarak adlandırılırken, başvuruları doğrudan Brüksel'de bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılan projeler ise "merkezî projeler" olarak tanımlanmaktadır.

EACEA tarafından yayımlanan 2023 Yılı Teklif Çağrısında, Erasmus+ Programı kapsamında 12 adet, ESC kapsamında ise 2 adet olmak üzere toplam 14 merkezi proje için başvurular açılmış olup, proje başına 4 Milyon Avroya kadar hibe tahsis edilmektedir.

Erasmus+ ve ESC Programlarındaki merkezi projelere ilişkin bilgiler Ek-1'de yer almaktadır. Diğer yandan, merkezi projeler başvuru portalına bit.ly/EACEABaşvuruPortalı adresinden ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın bilgilendirme sayfasına bit.ly/UATeklifÇağrıları adresinden erişim sağlanmaktadır.