Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TEKNOFAST


          TEKNOFEST  Havacılık,  Uzay  ve  Teknoloji  Festivali;  Ocak  2017  tarihinde  hayata  geçen  ve Türkiye'nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi  olarak  benimseyen,  Türkiye  Teknoloji  Takımı  Vakfı  (T3  Vakfı)  ve  T.C.  Sanayi  ve  Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin önemli kurum ve  firmalarının paydaş olarak yer aldığı önemli bir uluslararası etkinliktir. Bu yıl Adana'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin her yıl gelişerek düzenlenmesini teminen yurtiçi ve yurtdışında duyurulmasına büyük önem atfedilmektedir.   T.C.  Kültür  ve  Turizm Bakanlığı'nın  da  paydaşı  olduğu,  bu  yıl teknoloji  yarışmaları  arasında düzenlenecek  olan  'Turizm  Teknolojileri  Yarışması',  dünyanın  en  büyük  havacılık,  uzay  ve  teknoloji festivali  TEKNOFEST'te  beşinci  kez  yerini  almıştır.  TEKNOFEST  Havacılık,  Uzay  ve  Teknoloji Festivali  kapsamında  düzenlenen  gösterilere,  aktivitelere  ve  seminerlere  ziyaret  ücretsiz  olup  herkese açık  olacaktır.  Festival  ile  ilgili  detaylı  bilgiye  https://www.teknofest.org/  ve https://www.teknofest.org/en/ adreslerinden ulaşılabilmektedir.