Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1064 SELÇUKLULARIN KARS'TAN ANADOLUYA GİRİŞLERİNİN 953.YILI ETKİNLİKLERİ

Ebû’l Hasan Harakâni Hazretleri’nin Kars’ta gönülleri fethetmesiyle başlayan süreç Sultan Alparslan’la tamamlanıp, Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064 yılındaki ''İlk Rum Seferi" ile alınan yerler bir daha Bizanslıların eline geçmemiştir. Rumlar buralardan atılıp, merkezi Ani'de olan ve Selçuklulara bağlı Ani-Şeddadlılar hükümeti kurulmuştur ki; şimdiki Türkiye'nin yani Küçük Asya'daki Müslüman Türk Devleti'nin temelleri de bu yılda Alparslan'ın eliyle atılmıştır. Kars’a Selçuklu ordusuyla Anı bölgesinden giren Alparslan’ın yaptığı ilk iş, Harakanî Hazretleri’nin kabrini ziyaret etmek oluyor. Alparslan, Kars’ta Harakanî Hazretleri adına küçük bir mescit ve kümbet yaptırmıştır. 1064 yılı fetihleri, milli varlığımız ve dünya tarihi bakımından önemlidir. Alparslan ve oğlu Melikşah döneminde Kars ve civarı barış içinde yaşamıştır. Selçuklu Devletinin Kars’ı alarak Türk toprakları haline getirmesinde Selçukluların Anadolu’ya girişini kolaylaştırmak için yola koyulanlardan biride Harakâni Hazretleridir. 1033 yılında Kars’ta bulunan Yahniler dağında düşmana karşı savaşırken şehit düşen Harakâni Hazretleri hakkında, ölümünden sonra gelen Mevlâna Celaleddin-i Rumi Hazretleri gibi birçok zat kendisinden övgüyle bahseder. Hatta asrın müellifi, Ebû’l Hasan El-Harakâni Hazretleri’ni, ölmelerine rağmen halen yeryüzünde tasarrufu devam eden beş büyük zattan biri olarak ifade eder. Çünkü; O daha dünyada iken ahreti görmeyi başardı. Harakâni; İnsanların imanlarının kurtuluşuna hizmet etmeyi varlığının gayesi olarak görmüştür. Birçok ulema gelip geçmiştir şu hayattan ama en önemli beş büyük zattan sayılmasına rağmen Harakâni Hazretleri çok az kişi tarafından biliniyor. Bu bağlamda Kars’ın, Harakâni’nin ve Ani Antik Kentinin ulusal ve uluslararası arenada tanınması, ses getirmesi adına ilimiz merkez ve Ani Antik Kent odaklı bir “1064 Selçukluların Kars’tan Anadoluya Girişlerinin 953.Yılı Etkinlikleri ” etkinliği düzenleyerek Kars ve Ani Antik Kenti’nin tanıtımını yapmak.

-16.08.2017 tarihinde Evliya Camii bahçesinde fotoğraf sergisi olacaktır.


 11.00 Fotoğraf Sergisi Açılışı
         "Fotoğraf Diliyle Ani"
         (Fotoğraf Sanatçısı Özgen BEŞLİ)

11.30 Mevlid-i Şerif ve Fetih Duası 
          Evliya Camii

13.00 Fetih Pilavı
          Evliya Camii