Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KARS İLİ YATIRIM PROGRAMI

              KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞIMIZCA KARS İLİ YATIRIM PROGRAMI

İŞİN ADI

GÖNDERİLEN ÖDENEK

İŞİN BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA-SON DURUM

KARS SARIKAMIŞ KATERİNA KÖŞKÜ PROJELERİ YAPIM İŞİ

Genel Müdürlüğümüz 2017 Mali Yılı Yatırım Programında 199H040070 Numaralı “ Muhtelif Etüd İşleri ”Projesi kapsamında 80.000.00 TL ödeneğin 40.000.00 TL’lik bölümü + 97.019.00 (2017)

06.05.2018

07.09.2017 tarihinde sözleşmesi 08.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılan işe başlanılmış olup çalışma devam etmektedir. Röleve Projeleri 20.12.2017 tarih ve 1928 sayılı Kars KVKK kararıyla onaylanmış olup ödemesi yapılmıştır. İş devam etmektir.

KARS ANİ ÖREN YERİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

2.001.000.00 TL (2015)

1.813.000.00 TL (2015)

6.000.00 TL (2015)

54.170.00 TL (2016)

311.160.00 TL (2016)

198.830.00 TL (2016)

101.000.00TL(2017)

105.000.00 TL (2018)

11.01.2018

Yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

KARS ANİ KATEDRALİ RESTORASYONU 1. AŞAMA UYGULAMA İŞLERİ- ACİL ve GEÇİCİ ÖNLEMLER

299.724.17 TL (177.147.87 TL WMF 2016 ve Kars Ani Katedrali Projesi Yapımı İşini 736.951.30 TL ödeneğinden arta kalan para 122.576.30 TL)

24.11.2018

28.09.2017 tarihinde ihale edilmiş olup 28.11.2017 tarihinde sözleşmesi 29.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.