Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KAMU HİZMET STANDARDI

                                                                                        T.C.

                                                                                KARS VALİLİĞİ

                                                                    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
                                                                
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

01

Tanıtım

Dilekçe ve Adres

1 Gün
02
Telif Hakları için Sertifika Verilmesi (5846 Sayılı Yasa Gereği)

-Dilekçe

-İnternetten Müracaat

-Banka Dekontu

-İmza Sürgüsü

-Oda Faaliyet Belgesi

-İletişim Bilgileri

-Kimlik Bilgileri
7 Gün03Bandrol Verilmesi (5846 Sayılı Yasa Gereği)

-Dilekçe

-İnternetten Müracaat

-Banka Dekontu

-Örnek Materyalden 5 Adet

-Kimlik Bilgileri

-ISBN No7 Gün


04

Kültür Merkezi Salon Tahsisi (DÖİSM Süreli Kullanım Yönergesi)

-Dilekçe

-Banka Dekontu


3 Gün05


Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmenlik Gereği Proje Yardımı ve Proje Uygulama Yardım Müracaatları

-Dilekçe

-Tapu Örneği

-Tescil Kararı

-Bina Resimleri

-İkametgah Senedi

-Nüfus Cüzdan Örneği

-Yaklaşık Maliyet Raporu
3 Gün


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                                              İkinci Müracaat Yeri : Vali Yardımcısı

İsim                     : Hakan DOĞANAY                                                                İsim                          : Erdinç DOLU

Unvan                  : İl Kültür ve Turizm Müdür V.                                                Unvan                       : Vali Yardımcısı

Adres                   : Cumhuriyet Mah.Hakim Ali Rıza Aslan Sok.No:15
                               KARS                                                                                  Adres                        : Hükümet Konağı  KARS

Tel                        : 474 212 21 79                                                                      Tel                            : 474 223 10 09

Faks                     : 474 212 46 23                                                                      Faks                         : 474 223 24 17

e-posta                 : iktm36@kulturturizm.gov.tr                                                  e-posta                     : valilik@kars.gov.tr